Γεωγραφικοί αριθμοί 50+ χωρών

 

Πώς λειτουργούν οι Διεθνείς αριθμοί VOIP;
Λόγω της ανάπτυξης του VOIP – ειδικά από την άποψη του σύγχρονου cloud computing – η διαδικασία κλήσης είναι στιγμιαία, ακόμη και αν οι καλούντες βρίσκονται στα αντίθετα άκρα του κόσμου.

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως o προμηθευτής της Net2Voip, προσφέρουν διεθνείς αριθμούς που διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσφέρουν «εικονικούς τηλεφωνικούς αριθμούς» στους πελάτες και στους πελάτες τους. Όταν καλείται, ένας εικονικός αριθμός τηλεφώνου δρομολογεί την κλήση χρησιμοποιώντας το VOIP στον αριθμό τηλεφώνου προορισμού του συνδρομητή, έναν αριθμό τηλεφώνου που επεξεργάζεται τις κλήσεις από οπουδήποτε στον κόσμο αμέσως. Κάτω από κανονική σταθερή επικοινωνία, οι καλούντες ενδέχεται να χρεώνονται τέλη μεγάλων αποστάσεων και να αναγκάζονται να καλέσουν εκτός της χώρας τους ή η κλήση μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Με τους διεθνείς αριθμούς VOIP, αυτοί οι περιορισμοί είναι ανύπαρκτοι, επιτρέποντας στις διεθνείς επιχειρήσεις να φτάσουν σε οποιαδήποτε επιθυμητή αγορά-στόχο της επιλογής τους

 

Για να το δείξουμε αυτό ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση που βρίσκεται στη Ελλάδα ήθελε να προσεγγίσει πελάτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λόγω των προαναφερθέντων περιορισμών από τους παρόχους υπηρεσιών Η.Α.Ε., οι διεθνείς αριθμοί VOIP λειτουργούν ως λύση για να προσεγγίσουν πελάτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που διαφορετικά θα ήταν ανεφάρμοστα. Είναι για το λόγο αυτό και πολλά άλλα που χρησιμοποιούν τους αριθμούς VOIP είναι ένα ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο για την μόχλευση.

Οφέλη από τους διεθνείς αριθμούς VOIP

Ίσως το κύριο όφελος από τη χρήση διεθνών αριθμών τηλεφώνου VOIP είναι η δυνατότητα επέκτασης της εταιρείας σας σε νέες αγορές στο εξωτερικό με εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Εξετάστε την εναλλακτική λύση όπου, παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις έπρεπε να αξιοποιούν μεγάλες ποσότητες κεφαλαίων και άλλων πόρων για τη δημιουργία υποκαταστήματος σε μια νέα χώρα. Με τους διεθνείς αριθμούς τηλεφώνου VOIP, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν εικονικά γραφεία για να χειριστούν τις ερωτήσεις πελατών και να προσφέρουν αμέσως γραμμές επικοινωνίας για να φτάσουν σε νέες αγορές-στόχους.

Η τοπική προσαρμογή είναι επίσης ένα σημαντικό όφελος από τη χρήση διεθνών αριθμών VOIP. Επειδή αυτοί οι αριθμοί τηλεφώνου είναι διαθέσιμοι με τον ίδιο κωδικό χώρας και τον ίδιο κωδικό περιοχής / περιοχής, δεν διακρίνονται από «πραγματικούς» αριθμούς τηλεφώνου.

Και επειδή οι διεθνείς αριθμοί VOIP είναι χτισμένοι γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις του cloud computing, υπάρχουν διάφορα  add-ons που μπορούν να αυξήσουν τον τρόπο λειτουργικότητας του επιχειρησιακού σας μοντέλου.

2102241990
sales@net2voip.com