Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα κατά περίπτωση ακολουθούν παρακάτω

Προσοχή
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή .PDF ή υψηλής ανάλυσης φωτογραφία .Jpeg, σε διαφορετική περίπτωση τα αιτήματα θα απορρίπτονται από το σύστημα.
Τα έγγραφα θα πρέπει να γίνονται Upload στην παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας.

Φυσικό πρόσωπο - Ιδιώτης

 1. Αίτηση Αριθμοδότησης .
 2. Σύμβαση μεταξύ Συνεργάτη και Τελικού πελάτη καθώς και οι οροι για την παροχή της υπηρεσίας.
 3. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
 4. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας (Φωτοτυπία στοιχείων Εκκαθαριστικού ή λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο ή άλλος λογαριασμός τηλεφωνίας).
 5. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου σε περίπτωση που πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.
 6. Σε περίπτωση φορητότητας: επιπλέον την Αίτηση φορητότητας και Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής που επιθυμείτε να μεταφέρετε στη net2voip-VoIPCom. Εάν ο Πάροχος δότης είναι VOIP Πάροχος τότε αντί για τον λογαριασμό της τηλεφωνικής σύνδεσης απαιτείτε μια Βεβαίωση Κατόχου Τηλεφωνικού αριθμού από τον πάροχο δότη.

Εταιρείες (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε.)

 1. Αίτηση Αριθμοδότησης.
 2. Σύμβαση μεταξύ Συνεργάτη και Τελικού πελάτη καθώς και οι οροί για την παροχή της υπηρεσίας.
 3. Φωτοτυπία Φ.Ε.Κ. σύστασης – Εκπροσώπησης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ισχύος του συγκεκριμένου Φ.Ε.Κ.
 5. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου
 6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης  ( Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο ή άλλος λογαριασμός τηλεφωνίας).
 7. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου Παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.
 8. Σε περίπτωση φορητότητας: επιπλέον την Αίτηση φορητότητας και Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής που επιθυμείτε να μεταφέρετε στη net2voip-VoIPCom. Εάν ο Πάροχος δότης είναι VOIP Πάροχος τότε αντί για τον λογαριασμό της τηλεφωνικής σύνδεσης απαιτείτε μια Βεβαίωση Κατόχου Τηλεφωνικού αριθμού από τον πάροχο δότη.

Ατομικές Επιχειρήσεις

 1. Αίτηση Αριθμοδότησης.
 2. Σύμβαση μεταξύ Συνεργάτη και Τελικού πελάτη καθώς και οι οροί για την παροχή της υπηρεσίας.
 3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή τιμολόγιο πρόσφατο ή απόδειξη ταμειακής μηχανής
 4. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου Επιχειρηματία.
 5. Αποδεικτικό Διεύθυνσης  ( Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο ή άλλος λογαριασμός τηλεφωνίας).
 6. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου Παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.
 7. Σε περίπτωση φορητότητας: επιπλέον την Αίτηση φορητότητας και Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής που επιθυμείτε να μεταφέρετε στη net2voip-VoIPCom. Εάν ο Πάροχος δότης είναι VOIP Πάροχος τότε αντί για τον λογαριασμό της τηλεφωνικής σύνδεσης απαιτείτε μια Βεβαίωση Κατόχου Τηλεφωνικού αριθμού από τον πάροχο δότη.
Παρατηρήσεις σχετικά με την φορητοτητα:
Το πεδίο (Επωνυμία Παρόχου Δέκτη) στην Αίτηση φορητότητας το αφήνεται κενό, όπως και όλα τα πεδία που αναφέρονται στον πάροχο δέκτη.
 
 • Κατεβάστε την αίτηση αριθμοδότησης  εδώ
 • Κατεβάστε την αίτηση φορητότητας εδώ. Για την φορητότητα από άλλο πάροχο υπάρχει χρέωση €15  εκτός του ετήσιου τέλους του αριθμού.
 • Κατεβάστε την σύμβαση εδώ.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα μπορείτε να τα ανεβάσετε στην παρακάτω φόρμα


  Τύπος συνδρομητή
  ΕπιχείρησηΙδιώτης