Υπολογισμός απαιτούμενου Bandwidth

Εισερχόμενο Bandwidth

Calls: 15
RTP: 4.69 Kbps
UDP: 3.13 Kbps
IP: 7.81 Kbps
Audio Codec: 64.00 Kbps G.711 A/U

Incoming bandwidth: 1194.38 Kbps
1.17 Mbps
149.3 KBps
0.15 MBps

Εξερχόμενο Bandwidth

Calls: 15
RTP: 4.69 Kbps
UDP: 3.13 Kbps
Protocol: SIP 2.0
Audio Codec: 64.00 Kbps G.711 A/U
Outgoing bandwidth: 1194.38 Kbps
1.17 Mbps
149.3 KBps
0.15 MBps

Συνολικό bandwidth

2388.76 Kbps
2.33 Mbps
298.6 KBps
0.29 MBps